Início | AHU | IICT
IICT9232492323<>92325
TagInd1Ind2CodeValue
0010092324
00520150430223842.0
035 a0005043
035 a0007586
035 a0022093
035 a0007581
100 a20080923 1966 m y0pory0103 ba
1010 apor
102 aPT
2001 aAngola, 1962 - 1966
eacção governativa
ediscursos e mensagens do governador - geral de Angola, coronel do C.E.M. Silvino Silvério Marques
210 aLuanda
cImprensa Nacional de Angola
d1966 e 1967
215 a2 vols.
cquadros, gráficos, mapas
d24 cm.
3271 aVol. I: 528 p. ; Vol. II: 606 p.
71002aPortugal
bColónia de Angola
801 0aPT
bIICT
c20080923
gRPC
930 dAHU-L9279/I ; AHU-L9279/II
955 c20121209
dADMIN
n1
966 02
2---
3-
4---
aAHUL10352
b30/04/2015
lIICT
sAHU-L9279/I ; AHU-L9279/II
w2089937184
UMList: 0,1013 sec