Início | AHU | IICT
IICT3226432263<>32265
TagInd1Ind2CodeValue
0010032264
00520150430152759.0
100 a19950104d1987 k||y0porb0103 ba
1010 aeng
102 aGB
2001 aGlobal report on human settlements
e1986
fUnited Nations Centre for Human Settlements
210 aOxford
cOxford University Press
d1987
215 a[137] f
606 aTerceiro Mundo
xGeografia económica
606 xHabitação
675 a71(047.3)
vBN
zpor
71001aONU
bCentre for Human Settlements
801 0aPT
bIICT
c19950104
gRPC
856 u
zClique aqui para ver a capa
9200
921a
922m
923
924
925
930 dGEOGRAFIA-5/GE.27
93119950104
932d
935k||
936y
9370
938ba
966 02
aGEOGRAFIA3294
lMLIUB MJM
sGEOGRAFIA-5/GE.27
UMList: 0,0843 sec