Início | AHU | IICT
IICT2459724596<>24598
TagInd1Ind2CodeValue
0010024597
00520150430124937.0
035 a20100609162750
100 a20100609d2010 k y0porb0103 ba
1010 aeng
102 aPT
2001 aSubsídios para a história, arqueologia e etnografia dos povos da Lunda
eMuseu do Dundo
fM. D. and L. S. B. Leakey
210 aLisboa
cCompanhia de Diamantes de Angola
d1949
215 a24 p.
cil.
d32 cm
606 2UNESCO
aArqueologia
606 2UNESCO
aEtnologia
606 2UNESCO
aPopulação indígena
607 2UNESCO
aPortugal
675 a902+39(673)
vBN
zpor
700 1aLeakey
bM. D.
701 14070
aLeakey
bL.S.B.
801 0aPT
bIICT
c20110511
gRPC
920n
921a
922m
923
924
925
930 dANTRBIOL-2363
93120100609
932d
9332010
934
935k
936y
9370
938ba
966 02
aARQUEOL2363_3
lIICT MJM
sANTRBIOL-2363
UMList: 0,0792 sec