Início | AHU | IICT
IICT1948819487<>19489
TagInd1Ind2CodeValue
0010019488
00520150430110931.0
100 a20080403d1988 k y0porb0103 ba
1010 apor
achi
102 aMO
2001 aLições de português elementar
fWang Zeng Yang
210 aMacau
cInstituto Cultural
d1988
215 av.
cil.
d29 cm
3270 av. 1: Livro de textos / [pref. Raul B. A. Pissarra, Luís M. T. Rebelo]. - 224 p
av. 2: Exercícios. - 173 p.
606 2UNESCO
aPortuguês
606 2UNESCO
aEnsino de línguas
606 2Eurovoc
aManual escolar
607 2UNESCO
aChina
675 a81'24:811.134.3(510)(075)
vBN
zpor
700 0aWang
bZeng Yang
702 14080
aPissarra
bRaúl Borges de Andrade
f1951-
702 04080
aRebelo
bLuís M. T.
801 0aPT
bIICT
c20080403
gRPC
920n
921a
922m
923
924
925
930 dCEAAL-2497/I
930 dCEAAL-2497/II
93120080403
966 02
aCEAAL2497_2
lIICT AM
sCEAAL-2497/I
966 02
aCEAAL2497_3
lIICT AM
sCEAAL-2497/II
UMList: 0,0783 sec