Início | AHU | IICT
IICT90999098<>9100
TagInd1Ind2CodeValue
0010009099
00520150430075159.0
100 a20120221d1953 m y0pory0103 ba
1010 aeng
102 aPT
2001 aPortugal in India
fM. M. Sarmento Rodrigues
210 a[Lisboa]
cAgência Geral do Ultramar
d1953
215 a32 p.
d23 cm
300 aDiscurso proferido na Assembleia Nacional, 1 Mar. 1950
317 aCEEU-655
606 2UNESCO
aColonialismo
606 2UNESCO
aPolítica
606 2UNESCO
aGoverno
606 2Eurovoc
aDiscurso
6101 aÍndia portuguesa (jur. pass.)
675 a325.3/.4(547)(042.5)
vBN
zpor
700 1aRodrigues
bManuel Maria Sarmento
f1899-1979
801 0aPT
bIICT
c20120221
gRPC
920n
921a
922m
923
924
925
930 dANTRBIOL-2881
93120120221
966 02
aANTRBIOL2881
lIICT GD
sANTRBIOL-2881
UMList: 0,0738 sec