Início | AHU | IICT
IICT7589875897<>75899
TagInd1Ind2CodeValue
0010075898
00520120823033051.0
035 a0023379
035 a0030148
035 a0074228
100 a20040415 k y0pory0103 ba
2001 a<A >escola primaria
e<nos >programas de reordenamento rural e povoamento novo
fVasco Santos
461 aReordenamento. - Luanda
eil., diagramas, plantas
vNº 2 (Set/Out 1966), pp. 11-15
461 aReordenamento. - Luanda
efotografias, mapas, diagramas, plantas
vNº 3 (Nov/Dez 1966), pp. 15-19
606 aPolitica da educacao
606 aEnsino basico
606 aInstalacoes escolares
606 aUrbanizacao
606 aArquitetura
606 aTerritorios ultramarinos
700 1aSantos
bVasco
801 0aPT
bIICT
c20040415
gRPC
93120040415
935k
936y
9370
938ba
UMList: 0,1076 sec