Início | AHU | IICT
IICT6551565514<>65516
TagInd1Ind2CodeValue
0010065515
00520120822235430.0
011 d0021-8537
035 a0012995
035 a0019764
035 a0063844
100 a20001211a y0pory0103 ba
1010 aeng
102 aUS
2001 a<The >journal of african history
fCambridge University Press
210 aOxford
cCambridge University Press
300 aEm depósito no Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga
326 aQuadrimestral
71202aCambridge University Press, ed
801 0aPT
bIICT
c20001211
gRPC
930 dCDI MLITG
93120001211
932a
936y
9370
938ba
955 c20070416
dADMIN
n3
966 b22/08/2012
sCDI MLITG
w2089871648
UMList: 0,0969 sec