Início | AHU | IICT
IICT6360463603<>63605
TagInd1Ind2CodeValue
0010063604
00520150519005252.6
035 a0011084
035 a0017853
035 a0017853
100 a20150519 pory0103
1010 aita
102 aIT
2001 aPubblicazioni dell'Instituto di Scienze Geografiche
fUniversità di Genova. Facoltá di Magistero. Instituto di Scienze Geografiche (IT)
210 aGenova
cUniversità di Genova. Facoltá di Magistero. Instituto di Scienze Geografiche
801 0aPT
bIICT
c20150519
gRPC
930 dCDI P3142
955 c20070416
dADMIN
n5
966 lMLITD
sCDI P3142
UMList: 0,0997 sec