Início | AHU | IICT
IICT4220142200<>42202
TagInd1Ind2CodeValue
0010042201
00520150507152606.8
100 a20121121d1995 k y0porb0103 ba
1010 aspa
102 aAR
2001 aComparacion de tres metodos para la estimacion de biomasa algal em bioensayos
fSilvia E. Sala
210 aLa Plata
cUniversidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo
d1995
215 aP. 229-237
cil.
d25 cm
305 aSep. de: Notas del Museo de La Plata, t. 21, n.º 106
316 aExemplar em mau estado
606 2Agrovoc
aBiomassa
606 2Agrovoc
aAlgae
606 2Agrovoc
aBioteste
675 a582
vBN
zpor
700 1aSala
bSilvia E.
801 0aPT
bIICT
c20121121
gRPC
920
921a
922m
930 dBOT-7-TOPO-110
955c20121121
dADMIN
n83
966 a2933/zzzl
lIICT mjm
sBOT-7-TOPO-110
UMList: 0,1018 sec