Início | AHU | IICT
IICT3400834007<>34009
TagInd1Ind2CodeValue
0010034008
00520150430160225.0
035 a20070111141940
100 a20070111d2007 k y0porb0103 ba
1010 aeng
2001 aQuaternary volcanic ash deposits in the Padang Terap District, Kedah, Peninsular Malaysia
fJ. Debaveye... [et al.]
210 a[S.l.]
cGeol. Soc. Malaysia
d1986
215 aP. 533-549
305 aSep. de: GEOSEA V Proceddings, vol. 1, bulletin 19
607 aMalásia
xGeomorfologia
675 a551.4(595)
vBN
zpor
701 14070
aDebaveye
bJ.
701 14070
aDapper
bM. De
701 14070
aPaepe
bP. De
701 14070
aGijbels
bR.
801 0aPT
bIICT
c20070111
gRPC
856 u
zClique aqui para ver a capa
920n
921a
922m
923
924
925
930 dGEOGRAFIA-4/GM.10
93120070111
932d
9332007
934
935k
936y
9370
938ba
966 02
aGEOATLAsGEOGRAFIA-2490
lMLIUB MJM
sGEOGRAFIA-4/GM.10
UMList: 0,1347 sec