Início | AHU | IICT
IICT3131531314<>31316
TagInd1Ind2CodeValue
0010031315
00520150430150923.0
100 a19930407d1973 k y0porb0103 ba
1010 afre
102 aFR
2001 a<La> dérive des continents
econceptions nouvelles
fD.H. Tarling et M.P. Tarling
g[traduction de l'anglais para F. Fardoulis]
210 aParis
cDoin
d1973
215 a124 p.
cil.
304 aTít. orig.: Continental drift
606 aGeomorfologia
xContinente
606 xDeriva
675 a551.4
vBN
zpor
700 1aTarling
bD.H.
701 14070
aTarling
bM.P.
702 14730
aFardoulis
bF
801 0aPT
bIICT
c19930407
gRPC
856 u
zClique aqui para ver a capa
9200
921a
922m
923
924
925
930 dGEOGRAFIA-0/GM.23
93119930407
932d
933
934
935k
936y
9370
938ba
966 02
aGEOGRAFIA4182
lMLIUB MJM
sGEOGRAFIA-0/GM.23
UMList: 0,0842 sec