Início | AHU | IICT
IICT2313223131<>23133
TagInd1Ind2CodeValue
0010023132
00520150430121949.0
035 a20100609162750
100 a20100609d2010 k y0porb0103 ba
1010 apor
102 aPT
2001 aContribution pour la caractérisation des minéraux altérables de quelques sols ferrallitiques, eutro-paraferrallitiques et fersiallitiques d'Angola
fA. F. A. Sanches Furtado e C. A. Martins Portas
210 aLisboa
cJunta de Investigações do Ultramar
d1964
215 a12 p.
d30 cm
305 aSep. de: Garcia de Orta, v. 12, nº 4
606 2UNESCO
aMineralogia
607 2UNESCO
aAngola
675 a549(673)
vBN
zpor
700 1aFurtado
bA. F. A. Sanches
701 14070
aPortas
bC. A. Martins
801 0aPT
bIICT
c20100819
gRPC
920n
921a
922m
923
924
925
930 dARQUEOL-2266
93120100609
932d
9332010
934
935k
936y
9370
938ba
966 02
aARQUEOL2266_2
lIICT MJM
sARQUEOL-2266
UMList: 0,0664 sec