Início | AHU | IICT
IICT2034920348<>20350
TagInd1Ind2CodeValue
0010020349
00520150430112618.0
035 a20091221160519
100 a20091221d1992 k y0porb0103 ba
1010 apor
102 aPT
2001 aDicionário de diplomacia cultural portuguesa
fArmando Marques Guedes
210 aLisboa
cDirecção-Geral dos Negócios Político-Administrativos
d1992
215 a200 f.
d30 cm
606 2UNESCO
aDiplomacia
606 2UNESCO
aCultura
606 2UNESCO
aDicionário
607 2UNESCO
aPortugal
675 a008:327(469)(038)
vBN
zpor
700 1aGuedes
bArmando Marques
801 0aPT
bIICT
c20091221
gRPC
920n
921a
922m
923
924
925
930 dCEAAL-3338
93120091221
966 02
aCEAAL3338_4
lIICT AM
sCEAAL-3338
UMList: 0,0984 sec