Início | AHU | IICT
IICT1639816397<>16399
TagInd1Ind2CodeValue
0010016398
00520150430100948.0
035 a20080805102752
100 a20080805d1962 k y0porb0103 ba
1010 aeng
102 aUS
2001 aCulture and behavior
fClyde Kluckhohn
ged. Richard Kluckhohn
210 aNew York
cFree Press of Glencoe
dcop. 1962
215 aVIII, 402 p.
d22 cm
2252 aCollected essays of Clyde Kluckhohn
317 aProv.: Centro de Estudos Políticos e Sociais
606 2UNESCO
aPersonalidade
606 2UNESCO
aComportamento cultural
606 2UNESCO
aAntropologia cultural
606 2UNESCO
aDiversidade cultural
606 2UNESCO
aAmeríndio
675 a316.62:316.7:39(=81/=82)
vBN
zpor
700 1aKluckhohn
bClyde
702 14340
aKluckhohn
bRichard
801 0aPT
bIICT
c20080805
gRPC
920n
921a
922m
923
924
925
930 dCEAAL-11853/1
930 dCEAAL-11853/2
93120080805
966 02
aCEAAL11853
lIICT AM
n2
sCEAAL-11853/1
966 02
aCEAAL11853_2
lIICT AM
n2
sCEAAL-11853/2
UMList: 0,0748 sec