Início | AHU | IICT
IICT1508115080<>15082
TagInd1Ind2CodeValue
0010015081
00520150430094516.0
035 a20080428103815
100 a20080428d2008 k y0porb0103 ba
1010 aeng
2001 aPortuguese territories in Africa
ecustomary law in the portuguese overseas
fAdriano Moreira
210 a[S.l.
cs.n.]
d1955
215 ap. 229-231
d24 cm
317 aProv.: Centro de Estudos Políticos e Sociais
606 2UNESCO
aDireito consuetudinário
607 2UNESCO
aÁfrica
675 a340.1(6)
vBN
zpor
700 1aMoreira
bAdriano
f1920-
801 0aPT
bIICT
c20080428
gRPC
920n
921a
922m
923
924
925
930 dCEAAL-10078/1
930 dCEAAL-10078/2
93120080428
932d
9332008
934
935k
936y
9370
938ba
966 02
aCEAAL10078
lIICT MJM
n2
sCEAAL-10078/1
966 02
aCEAAL10078_2
lIICT MJM
n2
sCEAAL-10078/2
UMList: 0,0751 sec