Início | AHU | IICT
IICT1399513994<>13996
TagInd1Ind2CodeValue
0010013995
00520150430092457.0
010 a84-475-1933-3
100 a20110216d1998 k y0porb0103 ba
1010 aspa
102 aES
2001 a<Lo >que duele es el olvido
d El que dol és l'oblit
erecuperant la memòria d'Amèrica Llatina
erecuperando la memoria de América Latina
fcoordinadors Pilar García Jordan... [et al.]
fVI Trobada-Debat Amèrica Llatina Ahir i Avui
fVI Encuentro-Debate América Latina Ayer y Hoy
205 a1.ª ed
210 aBarcelona
cUniversitat
d1998
215 a435 p.
cil.
d24 cm
606 2UNESCO
aHistória
606 2UNESCO
aArqueologia
606 2UNESCO
aEtnologia
606 2UNESCO
aCivilização
606 2Eurovoc
aActa de reunião
607 2UNESCO
aAmérica Latina
675 a94(7/8=134.2/.3)(042)
vBN
zpor
702 14340
aGarcía Jordán
bPilar
71012aEncuentro Debate América Latina Ayer y Hoy
d6
eBarcelona
f1997
801 0aPT
bIICT
c20110216
gRPC
920n
921a
922m
923
924
925
930 dCEHCAL-3323
93120110216
966 02
aCEHCAL3323
lIICT GD
sCEHCAL-3323
UMList: 0,0747 sec