Início | AHU | IICT
AHU87768775<>8777
TagInd1Ind2CodeValue
0010008776
00520150430230031.0
010 a84-400-2422-3
035 a0000395
100 a20100625j1977 kkky0pory0103 ba
1010 aspa
102 aES
2001 aArchivo Historico Provincial de Pontevedra
eguia del investigador
fPedro Lopez Gomez
gcolab. Maria Dolores Barahona Riber
210 aPontevedra
cServicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia
d1977
215 a167 p.
d22 cm
675 a930.25(460)
vBN
zpor
700 1aLopez Gomez
bPedro
702 14205
aBarahona Riber
bMaria Dolores
801 0aPT
bIICT
c20100625
gRPC
930 dAHU-L2622
966 02
2---
3-
4---
a2622
b30/04/2015
lIICT
sAHU-L2622
w2089937184
UMList: 0,0193 sec